Wonen in het Amadeushuis

Woont u in een Amadeushuis, dan kunt u gaan en staan waar u wilt. En contact hebben met wie u wilt. U woont namelijk niet op een vaste woongroep en u kunt zich vrij bewegen in het huis, de tuin én daarbuiten. Bezoek is altijd welkom! Wilt u samen blijven wonen met uw partner? Dan kan dat uiteraard ook! Lekker leven op uw eigen manier. Dat is waar een Amadeushuis voor staat.

Indicatie

Het Amadeushuis is bedoeld voor ouderen met dementie. De hulp bij het huishouden, begeleiding, verzorging en verpleging worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor wonen in het Amadeushuis heeft u een Wlz-indicatie nodig voor een Volledig Pakket Thuis. Deze wordt verstrekt door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Natuurlijk helpen wij u graag met de aanvraag bij het CIZ.

Kosten

De zorgkosten voor een Volledig Pakket Thuis worden vergoed via het CAK. U betaalt het CAK een eigen bijdrage die inkomensafhankelijk is.

Daarnaast betaalt u ons uit uw eigen middelen een maandelijks bedrag voor woonservicekosten. U sluit uw woonservice-overeenkomst af met A-Vastgoedzorg. In deze overeenkomst worden veel zaken al voor u geregeld. Bijvoorbeeld het bewonen van uw studio, energiekosten, abonnementskosten voor tv-aansluiting en Wifi. Ook het gebruik van het geheel ingerichte ontmoetingscentrum met een piano en een geluidinstallatie is inbegrepen. Ook kunt u deelnemen aan kook- en baksessies in de open keuken, het koor, creatieve activiteiten en meer. 

Graag lichten we een en ander toe in een persoonlijk gesprek. 

“Dementie hoeft niet allesbepalend te zijn. Ook niet voor de wijze waarop u woont. In het Amadeushuis woont u zelfstandig, maar hebt u ook de mogelijkheid om onderdeel te zijn van een gemeenschap. Samen kunnen we er voor elkaar zijn.”

– Jolanda Muis, directeur Amadeushuis

Activiteiten

Bewoners worden gestimuleerd om deel te nemen aan verschillende activiteiten. Dat is niet alleen leuk, maar ook heel goed voor de gezondheid en het gevoel van welbevinden.

Muziek

Muziek activeert, verbindt en geeft houvast. Het is één van de laatste dingen die het brein loslaat. Voorkeursmuziek kan bijzondere herinneringen en gevoelens oproepen. Ook helpen de juiste deunen om lekker te ontspannen.

Veiligheid

Veiligheid vinden wij belangrijk. Daarom houden we ons altijd aan de wettelijke eisen als het gaat om voldoende toezicht. We vinden het nog belangrijker dat u fijn woont. Daarom geloven wij niet in gesloten deuren en afdelingen. Ook niet in hekken om het terrein of het beperken van bezoekers. Dit soort maatregelen maakt bewoners opstandig en stimuleert het gevoel van ‘willen uitbreken’. Bij het Amadeushuis leven we in harmonie en letten we op elkaar. Waar het kan en moet creëren we natuurlijke barrières.

Bij het Amadeushuis leven we in harmonie en letten we op elkaar.

Onze locaties

Een rondleiding aanvragen?
Of heeft u andere vragen over het Amadeushuis?

Veel antwoorden op uw vragen kunt u vinden op onze veel gestelde vragen pagina. Staat uw vraag hier niet tussen of wilt u liever persoonlijk contact? Of wilt u graag een rondleiding aanvragen op een van onze locaties? We horen graag van u.